Linse aus Zinkselenid

Linse aus Zinkselenid

Plan-konvexe Linse aus ZnSE

Material: Optische Qualität ZnSe / Zinkselenid

Verfahren: Präzisionsoptik-Fertigung

Abmessungen: D25mm mittlere Dicke 3,5mm

Form: plan-konvexe runde sphärische Linse

Optische Behandlung: IR AR Behandlung

Verwendung: Infrarot-Laseranwendung